Olen osa yhteisöllisen median heimoja. Rautasillan ihanien videoiden innoittamana haluan kertoa omista heimoistani.

Wikipedia kertoo heimosta kansatieteen näkökulmasta:
"Heimo tarkoittaa yleensä muutaman sadan tai muutaman tuhannen ihmisen yhteisöä, jolla on löyhä yhteinen identiteetti, mutta ei poliittista hierarkiaa tai keskitettyä valtajärjestelmää. Identiteetti syntyy usein oletetusta yhteisestä esi-isästä. Monesti heimoa johtaa osa-aikaisesti big man. Sosiaaliantropologisen määritelmän mukaisessa heimoyhteiskunnassa ei ole periytyvää päällikkyyttä. Toisaalta heimo voi tarkoittaa kansatieteellisenä, historiallisena tai sosiologisena käsitteenä myös muunlaista kylien, sukujen, klaanien, asutusten tai muiden vastaavien yhteisöjen muodostamaa ykseyttä, jossa yleensä vallitsee sama kulttuuri ja kieli. Heimo-sana saattaa tällöin olla etnisen ryhmän synonyymi."

Näen yhteisöllisen median heimot nykyajan leiritulilla istumisena; kerrotaan tarinoita, jaetaan kokemuksia, annetaan vertaistukea ja autetaan heimolaisia sekä pyritään näkemään myös kasvotusten. Yhteisöllisen median tilat mahdollistavat heimojen syntymisen, ja on parhautta, kun voi tavata kasvotusten. Monet yhteisöllisen median heimojeni väestä ovat olleet osallisina useammassa heimossa yhtä aikaa.

Ensimmäinen yhteisöllisen median heimo, johon liityin omalla nimelläni ja kuvallani tammikuussa 2008, on Facebook-yhteisöni. Siellä minulla on henkilökohtainen profiili sekä tammikuussa 2010 avattu julkinen profiili. Facebookissa jaetaan tietoa, kuvia ja linkkejä, suositellaan kokeilemaan asioita, kerrotaan tapahtumista, vaihdetaan yksityisviestejä, kerrotaan kuulumisia, osallistutaan sisällöntuottamiseen, onnitellaan juhlien johdosta, pelataan ja jutellaan.

Communality

Yhteisöllisyys

Maaliskuussa 2009 liityin heimoon nimeltä Sometu - sosiaalinen media oppimisen tukena. Kyseessä on Ning-yhteisö, jossa on jäseniä tällä hetkellä yli 3200. Harrastuksesta tuli työ, sillä kesäkuusta 2010 lähtien olen työskennellyt osa-aikaisesti verkkoasiantuntijana AVO-hankkeen Sometu-osahankkeessa. Sometun myötä löysin ITK-, MindTrek- ja DCL- konferenssit, joissa olen tavannut monia heimolaisiani livenä. Lähdin maaliskuussa 2009 myös rohkeasti tutustumaan Second Life -virtuaalimaailmaan, jossa olen vieraillut silloin tällöin suomalaisten yhteisössä.

Samassa kuussa löysin tieni vielä Twitteriin, jossa heimooni kuuluu nykyään yli 2000 jäsentä. Pirkanmaan alueen Twitterin käyttäjät aloittivat helmikuussa 2010 taskulounaat eli he näkevät toisiaan livenä Tampereen ruokaravintoloissa parin tunnin ajan silloin tällöin.

Marraskuussa 2009 rekisteröidyin Foursquareen. Heimossani on yli 140 jäsentä. Olen pitänyt yhteyttä heimooni tähän asti vain netin kautta. Mobiilikäyttöni alkaa heti, kun olen saanut tilaamani iPhone 4 -puhelimen käyttööni.

Tammikuussa 2010 astuin Innovaatiojunaan, ja tämän ainutlaatuisen kokemuksen myötä sain 50 innovaatiojunaheimolaista. Samassa kuussa liityin ystäväyrittäjiin eli friendtrepreneurs-yhteisöön Facebookissa. Siellä on jäseniä tällä hetkellä yli 800.

Friendtrepreneur

Ystäväyrittäjyys

Vertaistukea liikuntaharrastuksiin saan Heiaheia-heimon 40 jäseneltä. Liityin heimoon maaliskuussa 2010.

Toukokuussa 2010 kokoontui Aalto Design Factorylla yli 120 heimolaista yhteisöllisesti ja avoimesti tuotettuun SomeTime2010-tapahtumaan. Heistä parikymmentä vielä jatkoi verkostoitumista SomeTime2010 risteilyllä.

Odotan innolla ensi viikon ystäväyrittäjien tapaamista Tampereella 17.9.2010 klo 18.00 alkaen. Noin 40 nykyistä ja tulevaa heimolaistani on tulossa rentoon tapahtumaan verkostoitumaan, vaihtamaan kuulumisia sekä osallistumaan ystäväyrittäjäverkoston kehittämiseen.

Haluan omalta osaltani kannustaa ihmisiä verkostoitumaan ja etsimään omia heimojaan yhteisöllisen median tiloissa. Mitkä ovat sinun yhteisöllisen median heimojasi?

- Pauliina

Uudempi: Kinda Story 2010 - kuinka perustetaan oma yritys
Vanhempi: Kinda Oy - kiltteyden lähettiläs yhteisöllisessä mediassa