Pauliina

Miksi Pauliina Mäkelä on niin rautainen ammattilainen?

Pauliina Mäkelä on yrittäjä, viestintäkouluttaja ja yhteisömanageri. Hän on kouluttanut ja konsultoinut yrityksensä Kinda Oy:n kautta vuodesta 2010.

Hänen aihepiirejään ovat asiantuntijuus sosiaalisessa mediassa, digitaalisten kanavien ja työkalujen käyttö, haastavien tilanteiden ennakoiva hallinta sosiaalisessa mediassa, vaikuttava viestintä, yhteisömanagerointi sekä yrittäjyys sosiaalisessa mediassa.

Kinda Oy:n asiakkaita ovat erityisesti julkishallinto, oppilaitokset, yritykset ja erilaiset hankkeet. Kinda Oy:n toimiala on muu liikkeenjohdon konsultointi, erityisesti sosiaalisen median ja viestinnän asiantuntijapalvelut.

Pauliina Mäkelä on sosiaalisen median rautainen ammattilainen, joka auttaa ja neuvoo käytännönläheisesti sekä jakaa asiantuntemustaan pedagogisesti taitavalla tavalla.

Hän työskenteli ennen yrittäjyyttä IT-alalla 11 vuotta Nokia Networks/Nokia Siemens Networks Oy:n palveluksessa. Viimeisin työnimike oli maailmanlaajuisen kommunikoinnin ja muutoksenhallinnan asiantuntija.

Pauliina Mäkelällä on vuodesta 1996 lähtien työkokemusta osaamisen hallinnasta, ketterästä ohjelmistokehityksestä sekä projektityöhön, laatuprosesseihin ja -mittareihin, vianhallintaan ja tekniseen tukeen liittyvistä asiantuntijatehtävistä mm. kouluttajana, agile coachina, perehdyttäjänä, älyverkkopuolen asiakastuki-insinöörinä sekä kansainvälisten kongressien ja tapahtumien järjestäjänä. Hänen CV:nsä ja yli 60 sanallista työtehtäväsuosittelua sekä yli 12 000 taitosuositusta työuraltansa löytyvät LinkedIn-palvelusta.

Pauliinan koulutuksiin osallistuvat antavat kiitosta hänen innostavuudesta, positiivisuudesta, käytännönläheisyydestä ja tavasta olla aina ajan hermolla. Jokaisen asiakkaan tarpeisiin ja tilanteeseen perehtyminen sekä sopivien vinkkien antaminen luo onnistuneen ja innostuneen lopputuloksen asiakkaille järjestetyissä koulutuksissa, työpajoissa ja konsultaatioissa.

Pauliinalla on kokemusta sosiaalisen median suunnittelun kehittämistyöstä ja some-analyysien teosta eri organisaatioille, sosiaalisen median palvelukohtaisesta strategiasparrauksesta, joukkoistamisprojekteista kuin erilaisista some-koulutuksista, joita hän on pitänyt johtoryhmille, viestintäyksiköille kuin henkilöstölle sekä yrityksissä, hankkeissa että julkishallinnon organisaatioissa. Pauliinalla on koulutuskokemuksensa pohjalta vahva osaaminen ja vankka perehtyneisyys erilaisten organisaatioiden sosiaalisen median käytön mahdollisuuksiin.

Pauliinan vetämät konsultaatiot ja työpajat ovat aina ajan tasaisia, innostavia ja saavat osallistujat oivaltamaan ne sosiaalisen median käytön tavat, joista näille on eniten hyötyä. Pauliinan koulutus-, esitys- ja luentomateriaalit ovat nähtävillä SlideShare-palvelussa.

Pauliina Mäkelä on sosiaalisen median innovatiivinen käyttäjä ja erilaisten verkostojen aktiivinen jäsen. Hänen päivittäisiin työrutiineihinsa kuuluvat sosiaalisen median palveluiden käyttäminen jaetun asiantuntijuuden näkyväksi tekemiseen ja nettifasilitointi. Hän toimii useiden verkostojen yhteisömanagerina, jonka työtehtäviin kuuluu mm. järjestää tapahtumia, opastaa uusia jäseniä, osallistaa laajan yli 40 000 henkilön verkostonsa toimijoita, tehdä sisällöntuotantoa sekä antaa vierihoitoa sosiaalisen median käyttöön.

Hän on ollut lehdistön jäsen vuodesta 2012 lähtien Suomen Radio- ja TV-selostajat ry:ssä. Liveraportoinnin koosteita löytyy Pauliinan Wakelet-profiilista.

Pauliina Mäkelä on toiminut vuodesta 2014 lähtien asiantuntijatiimin jäsenenä Viestintä-Piritta Oy:ssä pitäen mm. some-, blogi-, Facebook-, Twitter-, LinkedIn- ja Instagram-koulutuksia, saavutettavan some- ja verkkosisällön koulutuksia, sosiaalisen median strategian sparrauksia ja laatinut sosiaalisen median nykytila-analyysejä sekä toiminut yhteisömanagerina ja mediakasvattajana.

Hän bloggaa Kindan blogin lisäksi oppimispäiväkirjablogiinsa ja tarvittaessa ansioluetteloblogiinsa sekä kiitollisuusblogiinsa.

Vuosina 2021-2022

Tammikuussa 2022 Pauliina Mäkelä oli mukana Tampereen Grow with Google -kiertueella osallistuen paneelikeskusteluun sekä kertomalla oman yrittäjätarinansa. Tallenne löytyy tältä YouTube-videolta.

Vuonna 2021 viikolla 47 (22.11.-28.11.2021) Kinda Oy löytyi Brandsome-palvelun sometilastoissa Suomen seuratuimpien konsulttiyritysten 15. sijalta.

Vuonna 2021 viikolla 47 (22.11.-28.11.2021) Pauliina Mäkelä löytyi Brandsome-palvelun sometilastoissa Suomen seuratuimpien yrittäjien 13. sijalta.

Marraskuussa 2021 Pauliina Mäkelä osallistui Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n järjestämälle HHJ PJ-kurssille hyväksytysti ja on oikeutettu käyttämään HHJ PJ -nimikettä.

Tammi- ja helmikuussa 2021 Pauliina Mäkelä oli yhtenä luennoitsijana yhdessä hallitusammattilaisten (Future Boardilta ja Hallituspartnereilta) kanssa toteutetulla Tulevaisuuden hallitusosaaminen 2021 -opintojaksolla. Hän käsitteli omalla luentokerrallaan opintojakson toteutukseen lisättyä uutta teemaa: viestintä ja brändäys hallituksen näkökulmasta. Hänellä on viestinnästä ja brändäyksestä hallituksen näkökulmasta kokemusta mm. yli 4 vuoden ajalta Yleisradion hallituksen jäsenenä vuosina 2017-2021.

Luottamustehtävät

Pauliina Mäkelä on ollut

  • vuodesta 2019 eteenpäin Luopioisten säästöpankkisäätiön hallintoneuvoston jäsen. Luopioisten Säästöpankkisäätiön tarkoituksena on Pirkanmaan alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistäminen.
  • vuodesta 2019 eteenpäin Sitekick Oy:n hallituksen varajäsen. Digitoimisto Sitekick Oy tarjoaa erilaisia verkkopalveluita yritysten tarpeisiin.
  • vuodesta 2017 eteenpäin Lempäälän elinkeinopoliittisen yhteistyöryhmän, ELPOn jäsen. Yhteistyöryhmä on neuvoa-antava ja tiedonkulkua edistävä elinkeinopoliittinen foorumi.

Verkostot

1.12.2021 Pauliina Mäkelän laajaan verkostoon kuuluivat mm.

Vuosina 2017-2021

Luottamustehtävät

Pauliina Mäkelä oli

Vuonna 2018 keväällä Pauliina Mäkelä osallistui Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n järjestämään valtakunnalliseen, kokonaisvaltaiseen ja arvostettuun hallituskoulutukseen, kansainvälisesti tunnustettuun ja palkittuun Hyväksytty hallituksen jäsen eli HHJ-koulutukseen ja suoritti Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-hallituskurssin.

Vuonna 2020 syksyllä Pauliina Mäkelä suoritti Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -tutkinnon. Kun nämä molemmat koulutuskokonaisuudet olivat hyväksytysti suoritettu, hallitusammattilainen Pauliina Mäkelä saa käyttää kansainvälisesti tunnustettua HHJ-nimikettä. HHJ-tutkinnon suorittaneita hallitusammattilaisia voidaan välittää pk-yritysten hallituksiin.

Pauliina Mäkelä toimi vuosina 2017-2018 Tampereen Uusyrityskeskus Ensimetrin asiantuntijaverkoston (web.archive.org linkki) jäsenenä ja mentorina auttamassa uusia alkavia yrittäjiä sosiaaliseen mediaan ja sisältömarkkinointiin liittyen.

Vuonna 2016

Paliiina Mäkelä oli yhtenä innostavana mentorina vuonna 2016 EWC - Engaging Working Culture -hankkeessa. Esittely löytyy englanniksi Facebook-sivuilta.

Hän toimi 19.9.2016-31.1.2017 yhteisömanagerina Sitran ja opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurilaitosten valtionosuuden kehittämisen yhteistyöhankkeeseen liittyen KulttuuriVOS-ryhmässä Facebookissa.

Hän toimi 1.4.2016-31.3.2017 sosiaalisen median konsulttina 3DSTEP Oy:lle ja 3DSTEP-tapahtumalle, joka on Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä. Tapahtuma on 3D-tulostamisen konferenssi ja näyttely, joka järjestettiin 4.-5.10.2016 Tampere-talossa Tampereella.

Hän toimi vuosina 2015-2016 työelämäkummina Lempäälän lukion #työelämä -hankkeessa.

Pauliina Mäkelä mainittiin yhtenä viestijöiden nimeämistä sosiaalisessa mediassa vaikuttavista ja lisäarvoa luovista henkilöbrändeistä ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n kyselytutkimuksessa. Millainen on vaikuttava henkilöbrändi sosiaalisessa mediassa ja miten sellainen luodaan? kysymyksiin haettiin vastauksia kyselyllä, joka lähetettiin ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n varsinaisille jäsenille lokakuussa 2016 ja tulokset julkaistiin marraskuussa 2016.

Hän antoi Ylelle haastattelun 2.9.2016 kertoen vinkkejä, miten vanhempien tulisi tutustua nuorten YouTube-kulttuuriin ja puhua tubettamisen mahdollisuuksista ja riskeistä. Haastattelu julkaistiin otsikolla Äiti ei antanut 13-vuotiaan kuvata itseään nettiin – tytär teki nerokkaan videon.

Pauliina Mäkelä oli yhtenä kuudesta ehdokkaasta mukana Lempäälän Vuoden Lempo 2016 -kilpailussa 9.5.-17.7.2016. Vuoden Lempo on valittu Lempäälässä jo vuodesta 1994. Vuoden Lempoksi valitaan henkilö tai yhteisö, joka on toiminut myönteisesti Lempäälän hyväksi. Lempon valinnan tarkoituksena on Lempäälän tunnetuksi tekeminen myönteisellä tavalla. Vuoden Lempo voi olla toiminut kulttuurin, urheilun, järjestöelämän, politiikan, vapaaehtoistyön, liike-elämän yms. aloilla. Vuoden Lempoksi valittiin vapaaehtoistyöntekijä Markus Perko.

Hän antoi Ylelle haastattelun 1.6.2016 kertoen vinkkejä, kuinka netistä itselleen kumppania etsivän kannattaa toimia.

Hän antoi Hufvudstadsbladetille haastattelun 17.5.2016 Twitteriin tuleviin muutoksiin liittyen.

Hän järjestää #taskuneuloosi ja #taskulounas -kokoontumisia ympäri Suomen. Tässä ovat blogikirjoitukset neulomisen ja sosiaalisen median opintokerhosta ennen ja jälkeen vuoden 2015 #taskuneuloosi-kokoontumisen neulekahvila Lentävä Lapasessa Järvenpäässä. Vuonna 2016 oli jo viides #taskuneuloosi, jossa järjestäjinä olivat Pauliinan lisäksi Marja Nousiainen ja neulekahvila Lentävä Lapasen Taina Schildt ja Tarja Jussila. Tässä blogikirjoituksessa on tarinaa vuoden 2013 #taskuneuloosi-kokoontumista ja vuoden 2012 #taskulounas-tapaamisista.

Hän on ollut järjestämässä ja markkinoimassa vuodesta 2010 lähtien SomeTime-tapahtumia ja osallistunut aktiivisesti vuodesta 2012 lähtien CMADFI-tapahtumien järjestämiseen ja markkinointiin.

Hänet on nimetty 10.2.2016 Enthusiastin blogin Digivaikuttajanaiset Suomessa -listalle.

Hän oli yhtenä #digitalist -verkoston sisällöntuottajana @pauliinamakela-tilillä mukana 3.2.2016 Martti Lindholmin blogissa Syttyykö tähtesi #digitalist -taivaalle? #infografiikka -kirjoituksessa.

Hän toimi syksyllä 2015 ja talvella 2016 Some Awards 2016 -kilpailun tuomarina, tässä on videoesittely.

Vuonna 2015

Pauliina Mäkelä piti 17.12.2015 Suomen eOppimiskeskuksen Digitaalisen osaamisen webinaarisarjassa Osaaminen näkyväksi -webinaarin.

Hän oli lehdistön edustajana yhtenä Slush-tapahtuman Twitter-liveraportoijana @liverapo-tilillä mukana 13.11.2015 Martti Lindholmissa blogissa Tweet analysis of Slush15 Final version - #infographics -kirjoituksessa.

Hänet on mainittu 8.9.2015 Fuel Digital Oy:n blogin 11 suomalaista Twitter-vaikuttajaa, joita kannattaa seurata -listalla.

Hänet on lisätty 1.9.2015 Vlogit.fi:n vloggaajat -listalle.

Vuosina 2012-2014

Pauliina Mäkelä kirjoitti Metropolian kulttuurin ja luovan alan 26.2.2013 julkaisemassa Somepentujen käsikirja - rekrytointi- ja selviytymisvinkkejä sosiaalisen median sokkeloihin -mikrokirjassa (pdf) otsikolla Verkkokäyttäytymisen 10 kultaista sääntöä sekä englanniksi The Junior Woodchuck Guide to Social Media -mikrokirjassa 29.10.2014.

Lempäälän-Vesilahden Sanomat julkaisi 23.4.2014 henkilöhaastattelun Pauliina Mäkelästä. Hän kertoi, kuinka it-alan asiantuntijasta tuli koulutusyrittäjä. Sosiaalisen median avulla voi löytää tietoa, oppia uusia asioita, ratkoa jaetun asiantuntijuuden avulla monimutkaisia ongelmia, olla ajankohtaisten asioiden äärellä, tavata uusia ihmisiä, löytää työpaikan ja vaikka muuttaa maailmaa. Sosiaalisen median maailmassa henkilöbrändäys on tärkeää. Pauliina Mäkelän tunnistaa punaisesta tupsulippahatusta. Kun hattu on päässä, Mäkelä on helppo huomata esimerkiksi suurissa massatapahtumissa. Digitalisoituminen eli arjen sähköistyminen etenee ja menemme kohti robotisoitumista. Pauliina Mäkelä on kiinnostunut robottien mukanaan tuomista mahdollisuuksista.

Pauliina Mäkelän Nettikätilöstä yhteisömanageriksi -haastattelu on julkaistu 24.4.2014 Viestijät-blogissa ja ProCom ry:n jäsenlehti Profiilissa 1/2014.

Kinda Oy:n perustamistarina on julkaistu 16.4.2014 videona kannusteena uusille yrittäjille sekä aiheesta Pauliinan haastattelu.

Häntä haastateltiin Ukko.fi:n blogiin 12.2.2014 otsikolla Yrittäjähaastattelussa Pauliina Mäkelä.

Pauliina antoi 19.3.2013 omat vinkkinsä Zento Oy:n blogissa 13 vinkkiä yhteisöjen johtamiseen eksperteiltä -bloggauksessa.

Hänet on valittu kahdesti YLE:n #SuomiTop100 Twitter-listoille vuonna 2012 ja vuonna 2013.

Häntä haastateltiin Somecon blogiin 17.12.2013 otsikolla Pian viisi vuotta elettyä elämää Twitterissä.

Vuosina 2010-2014

Pauliina Mäkelä kirjoitti 5.10.2010 Vertaisverkoston kasvu – Case Sometu Nettiajan kansalaisyhteiskunnan blogiin.

Vuosilta 2011-2014 Kindan aineistoja, julkaisuja, lehti-, radio- ja televisiojuttuja on koottuna Kinda.purot.net -sivustolle.

Lisää blogijuttuja ja videoita Kinda Oy:n alkutaipaleelta löytyy täältä.

Pauliina Snapchatissa

Pauliina Twitterissä

Kinda Oy:n arvot kulkevat aina mukana.

Kiltteys, kehittäminen

Kiltteys on keskeinen, esimerkillinen, positiivinen ja tavoiteltava ominaisuus sosiaalisessa mediassa liikuttaessa. Kun toimii ystävällisellä ja fiksulla tavalla yhteisöissä, on kohtelias, helposti lähestyttävä ja joustava. Kehitämme omaa osaamistamme jatkuvasti. Muutos on myönteinen haaste. Suunta on kohti tulevaisuutta.

Innostaminen, intohimo

Teemme työtä intohimoisesti. Innostumme ja innostamme. Peukutamme, jaamme ja tykkäämme.

Neuvonta

Neuvomalla, konsultoimalla, luennoimalla ja kouluttamalla autamme yksilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä hyödyntämään sosiaalista mediaa omassa toiminnassaan.

:D = leveä hymy

Pyrimme saamaan asiakkaat hymyilemään. Leveä hymy on palkitsevaa. Rakennamme itsellemme mielekkään, palkitsevan työn ja työyhteisön.

Asiakastyytyväisyys, asiakaslähtöisyys, avoimuus, arvostus

Yrityksemme toiminnan peruslähtökohtana on sitoutuminen asiakkaiden tarpeiden toteuttamiseen. Asiakkaat ovat meille tärkeitä, ja haluamme tarjota heille välineet käyttää sosiaalista mediaa liiketoiminnansa tukena. Asiakaslähtöisyys, asiakastyytyväisyys, avoimuus ja arvostus ovat tärkeitä arvojamme.

K I N :D A