Suositukset

Mitä mieltä asiakkaani olivat?

Tartuimme Kinda Oy:n/Pauliinan johdolla haasteeseen MOST Digitalin some-viestinnän ja –näkyvyyden kehittämiseksi. Työn alussa meillä oli aavistus ennakkoluuloja ja asenteellisuutta yrityksen some-toimintaa kohtaan. Jo ensimmäisen työpajamme aikana epäilykset kääntyivät kuitenkin innostuksesi ja ennakkoluulot muuttuivat ymmärrykseksi mahdollisuuksista. Pauliinan kanssa työskenneltäessä ei voi olla innostumatta asiasta. Hänellä on kyky tempaista ihmiset mukaan ja antamaan parastaan asioiden edistämiseen. Innostuksen rinnalla pureuduimme koko ajan konkreettisesti some-asioidemme edistämiseen ja tulosta syntyi. Pauliinaa voi suositella varauksetta kumppaniksi kehittämään tukemaan yrityksen some-toimintaa. Ainoa ongelma on, että Pauliina ei voi olla käytettävissämme joka päivä.
- Olli Ainasvuori, MOST Digital Oy, Lempäälä
Kiitos Pauliinalle innostavasta ja käytännönläheisestä Somekoulutuksesta! Tunnelma koulutuksessa oli rento, käytännön esimerkit hyviä ja kysymyksiin sai aina kattavat vastaukset. Palaute osallistujilta oli hyvää ja uusi koulutuspäivä on jo sovittu. Suosittelen Pauliinaa vahvasti muillekin someasioista kiinnostuneille.
- Anu Lehtola, Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry Ensimetri, Tampere
Huippuosaamista ja huippupalvelua - Pauliina Mäkelällä on erinomainen kyky tunnistaa asiakkaan tarpeet. Hänen mutkaton tapansa kommunikoida yhdistettynä timantinkovaan asiantuntemukseen tuottavat vaikuttavaa lisäarvoa koulutettaville: ongelmiin löytyy aina ratkaisut ja lisäbonuksena syntyy runsaasti uusia ideoita ja näkökulmia. Suosittelen lämpimästi!
- Minna Isoaho, Stratebility Oy, Helsinki
Somen huippuosaaja! - Pauliina häikäisee asiantuntemuksellaan ja loistavalla esiintymisellään. Hän ottaa kaikki kuuntelijat mukaan, myös sinne peränurkkaan istumaan menneen yksinäisen. Laaja-alainen some- ja viestintäosaaminen tulee kuulijoiden käyttöön selkeinä kokonaisuuksina ja eteenpäin menevänä polkuna. Innostava esiintyminen kannustaa kuulijoita ottamaan somesta kaikki hyödyt irti! Otan Pauliinan ehdottomasti uudestaankin pitämään some-sparrausta ja suosittelen vahvasti muillekin!
- Saara Paavola, Kuntien asiantuntijat – Kumula ry, Tampere
Minulla oli ilo laatia yhteistyössä Pauliinan kanssa Apteekkariliiton sosiaalisen median periaatteet. Heti ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien minulle tuli tunne, että Pauliinan kanssa homma hoituu maaliin mutkattomasti asiantuntijaohjauksessa. Pauliinalla oli heti selkeä näkemys projektista ja hänellä oli ehtymätön tietopankki, josta löytyi aina vastaus tai benchmarkkauskohde, jos jokin asia mietitytti. Pauliinan positiivinen ja kannustava ote innosti aina puristamaan itsestäkin kaiken irti. Lisäksi hän väsymättömästi halusi opettaa minulle uusien työvälineiden ja kanavien käyttöä aina, kun minulle tuntematomalle sellainen tuli vastaan. Projekti oli yksi parhaista, joissa olen koskaan ollut mukana!
- Tiina Kuosa, Suomen Apteekkariliitto, Helsinki
Pauliina herätteli syyskuussa 2016 apteekkilaisia some-maailman mahdollisuuksiin iltapäivän mittaisessa sessiossa. Vaikka kuulijat olivat työpaikoillaan sosiaalisen median hyödyntämisessä hyvin eri tasolla, Pauliina osasi harkittujen esimerkkien kautta antaa kaikille uutta ajattelemisen ja kokeilemisen aihetta. Tilaajana olin tyytyväinen innostavaan ja hyvin valmisteltuun esitykseen.
- Kristiina Kosola, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+, Helsinki
Pauliina kävi pitämässä meille syyskuussa 2016 innostavan luennon otsikolla Asiantuntija sosiaalisssa mediassa. Kävimme läpi asiantuntijan some-aktiivisuuden hyötyjä, oman henkilöbrändin rakentamista, tavoitteellista toimintaa somessa, miten verkostoitua ja osallistua keskusteluun, miten sisältöä kannattaa tuottaa, kanavia ja tapoja rakentaa asiantuntijan henkilöbrändiä, kuten Twitter, LinkedIn, blogi, Facebook ja Periscope sekä esimerkkejä asiantuntijoiden onnistuneesta henkilöbrändäyksestä somessa. Pauliinan innostava ja tunteita herättävä koulutus tarjosi hyviä ja hyödyllisiä vinkkejä sosiaalisen median käyttöön. Hän pisti itsensä likoon ja puhui omasta kokemuksestaan. Pariin tuntiin mahtui paljon tietoa sosiaalisesta mediasta, ja esitystä jaksoi hyvin seurata alusta loppuun. Koulutus rohkaisi hyvin sellaisiakin, jotka eivät somesta paljon tiedä. Suosittelen Pauliinaa vastaaviin koulutuksiin!
- Virpi Pietiläinen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi, Helsinki ja Jyväskylä
Pauliina piti Lapset ja nuoret netissä pelaten ja somettaen -mediakasvatusluennon Myllylän koulun vanhempainillassa helmikuussa 2016. Kaikki palaute oli hyvin positiivista ja kaikki paikalla olijat olivat innoissaan. Luennon runko oli hyvin suunniteltu. Illan aikana ehdittiin paljon! Tuli tietoa ja kokemuksia sekä hyvää keskustelua! Ennen kaikkea luennoitsija osoitti vahvaa osaamista aiheesta ja esiintymistapa oli ihanan innostava! Milloin vain menisin Pauliinan luennolle uudestaan.
- Matias Varpa, Myllylän koulun vanhempainyhdistys, Orimattila
TIEKEläisillä on ollut ilo tutustua Pauliinaan monessa roolissa. Sosiaalisen median alkutaipaleella Pauliina auttoi hyvien käytäntöjen löytämisessä. Pauliina on sosiaalisen median ehtymätön tiedonlähde ja uusimman uuden kokeilija. Vaikuta & vaikutu -seminaarin puheenjohtajuuden Pauliina on hoitanut varmoin ottein samaista tapahtumaa myös liveraportoiden. Tiedosta-lehteen olemme saaneet Pauliinalta lukijoita kannustavaa ja opastavaa sisältöä. Monikanavaisuus elää Pauliinan käytännöissä.
- Hanna Vuohelainen, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, Helsinki
Liikenne- ja viestintäministeriön v. 2014 tulevaisuuskatsauksen tausta-aineiston keruu toteutettiin kaikille avoimena joukkoistettuna projektina. Alusta asti oli selvää, että näkyvyyden parantamiseksi eri some-kanavilla ja korkealaatuisten ideoiden saamiseksi pelkät virkamiesvoimat eivät riitä, vaan mukaan tarvitaan henkilöitä, jotka osaavat oikea-aikaisesti ja korrektia nettiprotokolla käyttäen toimia sisäänheittäjinä ja ohjaajina. Pauliina Mäkelä toimi projektin some-kätilönä itsenäisesti ja erittäin asiantuntevasti vieden osallistumisviestiä useille, myös täysin uusille ryhmille, joita tulevaisuuskatsauksen aihepiirit koskettivat. Saadut kokemukset olivat erittäin positiivisia ja Pauliinan ansiosta joukkoistus- ja avoimuuskulttuuri jatkavat laajentumistaan myös hallinnon piirissä.
- Sami Majaniemi, Liikenne- ja viestintäministeriö, Helsinki
Pauliina piti Tampereella luennon Some ja tukipalvelut kuntien tukipalveluista vastaaville henkilöille. Pauliinan someluento oli ajankohtainen, mukaansatempaava ja hän pystyi luomaan leppoisan tunnelman. Pauliina kertoi omien kokemustensa perusteella miten kokeilla ja hyödyntää uusia kanavia. Pauliina on sometähti, jota voin suositella vastaaviin koulutuksiin.
- Anne Haapanen, FCG Koulutus Oy, Helsinki
Suosittelen sisältömarkkinointikoulutusta. Pauliinan ammattimainen ote ja asiantuntemus antoivat parin tunnin vierihoitokoulutuksesta enemmän kuin etukäteen saatoin odottaa. Sain kattavan tietopaketin ja muistiinpanot läpikäydyistä asioista. Pauliina kuunteli tarpeeni ja antoi myös bonusvinkkejä matkan varrelle. Paljon kiitoksia!
- Niina Halonen, The Asiakas, Helsinki
Mediakasvatusluento oli ihanan pirteä ja herätteli varmasti vanhempia miettimään aihetta. Pidin kovasti tavastasi kertoa aiheesta. Olemme tyytyväisiä. Kiitos!
- Tarja Ihalainen, Kaukolan koulu, Sastamala
Pauliina gave us two inspirational webinars about LinkedIn during fall 2015. Our organization was on very different maturity level on LinkedIn usage and Pauliina managed to plan the trainings in a way that all of the participants got relevant information. Those who weren’t that active users of LinkedIn were able to make their profiles better and widen their network. LinkedIn heavy users got many new tips on how to enhance their LinkedIn usage. Trainings were held in English over Skype and there were 300+ participants in total.
- Henna Niiranen, Affecto, Tampere
Mielestäni Pauliinalla on todella kattava tietämys sosiaalisesta mediasta. Somesta voi kysyä mitä vaan ja Pauliina tietää vastauksen. Pauliina testaa itse aktiivisesti uusia sosiaalisen median kanavia, mikä on koulutettavan kannalta antoisaa. Kuulee uusista työkaluista Pauliinan itsensä kokemana ja saa hyviä konkreettisia ja visuaalisia esimerkkejä siitä, miten uusia kanavia voi hyödyntää. Pauliina on kouluttajana innostava ja kannustava. Pauliinan intohimo sosiaaliseen mediaan sekä positiivisuus tarttuu ja luo leppoisan tunnelman koulutuspäiviin. Sen vuoksi Pauliinan koulutuksiin on mielekästä osallistua. Pauliina näkee koulutettavien vahvuudet ja potentiaalin ja antaa mahdollisuuksia yhteisölliselle oppimiselle.
- Netta Posti-Ahokas, Pelastakaa Lapset ry, Helsinki
Kuusi läntisen Suomen maakuntaliittoa verkostoineen halusi vahvistaa sosiaalisen median osaamistaan ennakointityön tekemisessä ja viestinnässä. Pauliina Mäkelä/Kinda Oy ja Seija Kiiskilä/Futures Garden valittiin tukemaan liittoja tässä tavoitteessaan talvella 2014 – 2015 toteutetussa valmennushankkeessa. Pauliina ja Seija muodostivat osaavan tiimin, jossa molemmilla oli oma kirkas asiantuntemuksensa. Valmentajina he ovat innostavia, rohkaisevia ja myönteisellä tavalla oma-aloitteisuuteen kannustavia. Kokemustensa ja esimerkkiensä kautta he toivat valmennukseen vahvan koetellun ja koetun tunnun. Some-valmennuksen jälkeen osallistujat ovat kaikin puolin kykenevämpiä, osaavampia ja innokkaampia kehittämään ennakointityötä myös sosiaalisen median välineistöllä.
- Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto, Tampere
Kinda Oy on toiminut verkkotiimimme innoittavana somekätilönä ja fasilitaattorina keväällä 2014. Haimme projektilähtöistä ja tavoitteellista osaamista verkkotiimimme tueksi sosiaalisen median strategian suunnitteluun ja hyvä kokemus Pauliinan aikaisemmin toteuttamista koulutuksista ohjasi palaamaan hyvän äärelle. Saimme jälleen enemmän kuin osasimme toivoa. Niin kokeneemmat sosiaalisen median osaajat kuin uudet tutkailijat saivat koulutuksesta ja ohjauksesta irti juuri sen mitä tarvittiin. Tiimi toimii paremmin yhdessä ja yhteisöllisesti toteutettu strategia toimii käytännössä erittäin hyvin. Tästä suuri kiitos kuuluu hyvälle ohjaukselle.
- Veera Uusoksa, Pelastakaa Lapset ry, Helsinki
Kiitos vielä sosiaalisen median koulutuksesta ja sparraustyöpajasta. Koko viestintäryhmän palaute oli hyvin kiittävää!
- Sanna Alt, Opetushallitus, Helsinki
Pauliinan taito ottaa lasten ja aikuisten eriävät katsantokannat sosiaalisen median palveluihin huomioon mediakasvatuskoulutuksen aikana on huikaiseva. Pauliina osaa kertoa sosiaalisen median käytöstä alakouluikäiselle lapselle sillä tavalla, että lapsi sen ymmärtää tuntematta itseänsä aliarvostetuksi. Pauliinan laaja asiantuntemus yli vanhempainiltana käsiteltyjen aiheiden on huomattava. Suosittelen Pauliinaa vastaviin koulutuksiin vetäjäksi koska vain.
- Elina Aunola, Siivikkalan koulun vanhempaintoimikunta, Ylöjärvi
Lämmin kiitos sinulle, Pauliina, koko vanhempainyhdistyksemme puolesta. Mediakasvatusluentosi oli ajankohtainen, monipuolinen ja mukaansatempaava. Lapset sait hienosti aktivoitua mukaan keskusteluun. Olimme erittäin tyytyväisiä illan antiin! Omasta puolestani voin suositella sinua vastaaviin koulutuksiin vetäjäksi koska vaan.
- Linda Puurula, Kelhon koulun vanhempainyhdistys, Lempäälä
Kiitos Pauliina sinä ihana somevalo sosiaalisen median koulutuksesta! Pauliina on kyllä niin energinen ja positiivinen kouluttaja, että pakko on suositella muillekin!
- Anne-Maria Haapala, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Oulu
Kiitos, Pauliina, meidän vanhempainyhdistyksen väen puolesta. Sinun peloton ja positiivinen suuntaamisesi sekä kyky kohdata ihmisiä niin kasvokkain kuin somessa on aarre. Some-illasta tuli hyvä ilmapiiri. Tämä ilta oli varmasti hyvä sysäys jatkaa asiaa yhteistyössä oppilaiden ja vanhempien ja opettajien kesken. Keskustelu käynnistyi pohjustuksen jälkeen ja tuli hyvin erilaisten perheidenkin näkemykset esiin.
- Riitta Sointu, Pispan koulun vanhempainyhdistys, Tampere
Pauliinan mediakasvatustilaisuuden sisältö osui juuri niihin seikkoihin joita nuorten ja vanhempien pitäisi yhdessä ottaa huomioon sosiaalisen median maailmassa. Konkretia ja oikea näkökulma ovat Pauliinan vahvuudet reilun ulosannin rinnalla. Ei voi kuin suositella!
- Jari Moisio, Muistolan koulun vanhempainyhdistys, Sastamala
Mukaansatempaava mediakasvatusluento, joka herätti paljon keskustelua vanhempien, opettajien ja oppilaiden keskuudessa.
- Juha Mäkelä, Miinan koulu, Jokioinen