Palvelut

Kun haluat siirtyä suunnittelusta tekemiseen, valitse sopiva koulutus, valmennus tai palvelu ja ryhdytään yhdessä toimeen!

Sosiaalisen median koulutus ryhmille
Sosiaalisen median luentokoulutuksen aikana osallistujat saavat tietoa seuraavista asioista:
 • verkkopersoona ja verkkoon rakennettu henkilökohtainen oppimisympäristö,
 • verkkokäyttäytymisen kymmenen kultaista sääntöä,
 • henkilökohtaisen ja ammatillisen osaamisen näkyväksi tekeminen,
 • erilaisten sosiaalisen median palveluiden käyttö, mm. blogit, yhteisöpalvelut, wikit, dokumenttipalvelut, tiedon- ja ajanhallintapalvelut, kuvien, videoiden, linkkien, livestriimauksien ja muiden sisältöjen ja tuotosten jakopalvelut, keskustelu- ja chat-palvelut sekä yhteisö- ja ryhmätyöskentelyalustat sekä
 • esimerkkejä, miten sosiaalista mediaa on hyödynnetty eri organisaatioissa mm. oppimiseen, viestintään, markkinointiin, luovuuteen, verkostoitumiseen ja työn sekä itsensä kehittämiseen ja
 • valittujen sosiaalisen median palveluiden esittely, kuten Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, WhatsApp, Pinterest, Snapchat, SlideShare, Trello, Diigo, Yammer, Googlen palvelut, Slack, Evernote, IFTTT ja Prezi.
Luentokoulutuksen ote on aktivoiva, osallistava ja innostava. Koulutuksen aikana osallistujat voivat käydä muiden koulutuksen osallistujien kanssa avointa keskustelua, mitä ajatuksia päivän aiheet herättävät ja kuinka edetä koulutuksen jälkeen eteenpäin sekä saada vastauksia päivän aiheista nouseviin kysymyksiin. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan alalla tapahtuvat nopeatkin muutokset sosiaalisen median palveluissa. Osallistujat eivät välttämättä tarvitse tietokoneita/mobiililaitteita koulutuksen aikana.
Hinta:

Kun matkaa koulutuspaikalle on alle 200 kilometriä:
 • 1600,00 euroa + alv - puoli päivää (alle neljä tuntia)
 • 2400,00 euroa + alv - koko päivä (yli neljä tuntia)
Kun matkaa koulutuspaikalle on yli 200 kilometriä: kysy tarjousta
Johdon yksilövalmennus
Tarjolla on yritys- ja järjestöjohdon yksilöllistä tukea ja valmennusta, kuinka ottaa sosiaalisen median palvelut käyttöön ja avuksi johtamiseen sekä oman asiantuntijuuden näkyväksi tekemiseen. Valmennuksen aikana käydään tarvittavat sosiaalisen median palvelut läpi ja luodaan suunnitelma sosiaalisen median hyödyntämiseen. Valmennettava tarvitsee tietokonetta/mobiililaitteita valmennuksen aikana. Sopii myös aloittaville yrittäjille.
Hinta:
kysy tarjousta
Sosiaalisen median työpaja ryhmille
Sosiaalisen median työpajan aikana osallistujat saavat tietoa sosiaalisesta mediasta samansisältöisesti kuin sosiaalisen median koulutus ryhmille. Työpajakoulutuksessa kokeillaan yhdessä sosiaalisen median hyödyntämistä. Koulutuksen aikana osallistujat voivat käydä muiden koulutuksen osallistujien kanssa avointa keskustelua, mitä ajatuksia päivän aiheet herättävät ja kuinka edetä koulutuksen jälkeen eteenpäin sekä saada vastauksia päivän aiheista nouseviin kysymyksiin. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan alalla tapahtuvat nopeatkin muutokset sosiaalisen median palveluissa. Osallistujat tarvitsevat tietokoneita/mobiililaitteita koulutuksen aikana.
Hinta:

Kun matkaa koulutuspaikalle on alle 200 kilometriä:
 • 1600,00 euroa + alv - puoli päivää (alle neljä tuntia)
 • 2400,00 euroa + alv - koko päivä (yli neljä tuntia)
Kun matkaa koulutuspaikalle on yli 200 kilometriä: kysy tarjousta
Mediakasvatusluento
Suomessa netin käyttö aloitetaan kuvaohjelmien katselulla jo alle 2-vuotiaana ja digitaalinen pelaaminen aloitetaan yleisimmin 3–4-vuotiaana, lähes kaksi kolmasosaa ikäryhmästä pelaa. Tämä tuo uusia haasteita mediakasvatukselle. Tarjolla on aktivoiva ja innostava 45-90 minuutin mediakasvatusluento, jonka työnimenä on oppilaille "Fiksusti netissä käyttäen WhatsAppia, Instagramia, Snapchatia ja Periscopea" ja vanhemmille "Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin, Instagramin, Snapchatin ja Periscopen käyttö". Luennon sisältöä voidaan räätälöidä tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää mediakasvatusluennoista blogista.

Hinta:
kysy tarjousta
Yhteisömanagerointi
Uuden nettiyhteisön alkutaipaleella tarvitaan auttajaa eli nettikätilöä. Tarvitaan innostamista, avoimuutta ja uusien toimintatapojen omaksumista sekä kannustamista, jotta uusi yhteisö voi kukoistaa. Aluksi nettikätilö perustaa verkkotyötilat verkostoitumiselle ja yhteistyölle sekä jakaa tietoa uudesta yhteisöstä sosiaalisessa mediassa. Sen jälkeen hän neuvoo, näyttää, kouluttaa ja valmentaa yhteisön jäseniä käyttämään yhteisöä sovitulla tavalla. Yhteisö voi muodostua organisaation sisälle tai organisaation ulkopuolelle. Se voi toimia esim. Facebook-ryhmässä, Facebook-sivulla, LinkedIn-keskusteluryhmässä, Ning-ryhmässä tai Yammer-ryhmässä. Perustetussa nettiyhteisössä nettikätilö ohjaa ja aktivoi yhteisön jäseniä tulemaan mukaan keskusteluihin nostamalla esiin yhteisöä kiinnostavia aiheita. Sen jälkeen alkaa nettifasilitointi eli ohjaaminen ja osallistaminen netissä yhteisömanagerin toimesta.

Pauliina on toiminut nettikätilönä/yhteisömanagerina vuodesta 2010 lähtien useille yhteisöille, kuten Kinda Oy:n asiakkaille, Sometu-yhteisölle (sometu.ning.com), SomeTime-tapahtumille (facebook.com/sometime.fi), SASKYn yhteisömanagereille ja lukuisille Facebook-ryhmille. Hän kertoi nettikätilön työstä 19.10.2012 Yle Tampereen radiohaastattelussa (areena.yle.fi/1-1711394) ja yhteisömanagerin työstä 24.4.2014 Procomin haastattelussa (viestijat.fi/nettikatilosta-yhteisomanageriksi).

Ota yhteyttä ja luodaan yhteisöllenne sopiva yhteisömanageroinnin suunnitelma ja toteutus omaa yhteisöäsi tukemaan sekä auttamaan.
Hinta:
kysy tarjousta
Opi yhteisömanageriksi
Tarjolla on yhteisömanagerikoulutusta Kinda Oy:n yksilövalmennuksena. Suomessa toimii uusi ammattikunta, Community Managerit eli yhteisömanagerit. Työnimike saattaa olla myös yhteisöpäällikkö, verkkovastaava tai verkkoyhteisön alkuvaiheessa nettikätilö. Yhteisö voi muodostua tuotteen, palvelun, yrityksen, yhdistyksen, hankkeen, tapahtuman tai vapaaehtoistoiminnan ympärille. Päätyötehtävänä on vastata sosiaalisen median yhteisöistä:
 • Yhteisömanagerin tulee olla avoin oppimaan uutta.
 • Hänellä tulee olla hyvät sosiaaliset sekä viestinnälliset taidot, sosiaalisen median ja teknisten välineiden hallinta.
 • Jokainen yhteisömanageri luo omasta työstään omanlaisensa toimenkuvan käyttäen apuna aiempaa kokemusta, jatkuvaa oppimista sekä alan muutoksia.
 • Yhteisömanageri huolehtii yhteisöstä jatkuvassa vuorovaikutuksessa yhteisön jäsenten kanssa.
 • Hän voi toimia organisaatiossa palkattuna, alihankittuna tai vapaaehtoisena.
 • Hän seuraa erilaisia tietovirtoja, järjestää tapahtumia, tiedottaa, rakentaa verkostoja, koordinoi ja joukkoistaa.
 • Hän toimii netissä organisaation, järjestön tai muun yhteisön viestinnän ja sen työntekijöiden / asiakkaiden / yhteistyökumppaneiden / yleisöjen rajapinnassa.
 • Hän luo ja yhdistelee sisältöjä uudella tavalla sekä itsenäisesti että yhdessä asiakkaiden tai muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa.
 • Yhteisöä ylläpidetään sekä kehitetään yhteisön jäseniltä saadun palautteen avulla.

Lue lisää yhteisömanagerin työstä blogista.

Yhteisömanagerin yksilövalmennuksen aikana valmennettava saa tietoa seuraavista asioista:
 • yhteisömanagerin työssä käytettävät sosiaalisen median palvelut ja verkkotyökalut,
 • verkkopersoonan rakentaminen ja henkilöbrändäys,
 • yhteisömanagerin työskentelytapoja; yhteisön rakentaminen eli nettikätilöinti, ylläpitotehtävien hoitaminen, konehuoneen perustaminen, nettifasilitointi, liveraportointi, livebloggaus, kuratointi, kouluttaminen, vierihoito, viestintä, verkoston edustaminen ja hiljaisen tiedon siirtäminen,
 • vertaisoppiminen ja oman osaamisen näkyväksi tekeminen,
 • sisällöntuotanto ja sisältöjen jakaminen, ajastaminen, sisältömarkkinointi, jaettu asiantuntijuus, joukkoistaminen, tavoitteellinen bloggaaminen,
 • yhteisömanagereiden verkostot ja tapahtumat,
 • ennakointi, digitalisaatio, robotisaatio sekä
 • sosiaalisen median ammatillisen käytön tavoitteiden asettaminen, seuranta ja mittaaminen sekä kehittäminen.
Valmennuksen kesto on 3-9 kuukautta riippuen valmennettavan tarpeista. Valmennus tehdään verkkotyöskentelynä tai henkilökohtaisten tapaamisten ja verkkotyöskentelyn avulla. Valmennus sisältää kolmen tunnin valmennuskertoja kolme kertaa ja valmennuskertojen välissä omaa työskentelyä. Valmennettava pääsee Kindan yhteisömanagerivalmennuksen Facebook-ryhmään vertaisoppimaan. Suositeltavaa on valmennusprosessin aikana reflektoida opittua omaan oppimispäiväkirjablogiin. Valmennettava tarvitsee tietokonetta/mobiililaitteita valmennuksen aikana.
Hinta:
Alkaen 900,00 euroa + alv, kysy tarjousta
Somekätilöinti
Tarvitsetko sosiaalisen median kätilöä avuksi joukkoistamiseen? Haluatko saada oman asiantuntijuutesi paremmin näkyväksi verkossa? Kaipaatko apua sosiaalisessa mediassa uuden verkoston luomiseen? Tarjolla on sosiaalisen median ammattilainen, somekätilö, joka voi auttaa jakamaan viestiäsi erilaisissa tilanteissa sosiaalisen median kanavissa sekä näyttää keinoja, miten verkostoitua ja näkyä asiantuntijana sosiaalisessa mediassa. Ota yhteyttä ja luodaan tilanteeseesi sopiva suunnitelma ja toteutus.

Lue lisää somekätilöinnistä blogista.

Hinta:
kysy tarjousta
Liveraportointi
Etsitkö tapahtumaasi liveraportoijaa, joka voi auttaa viemään tapahtumasi viestiäsi lähi- ja etäosallistujien saataville mm. Twitterin välityksellä tapahtuman omalla aihetunnuksella eli hashtagilla? Tarjolla on Suomen Twitter-kuningatar ja Suomen Radio- ja TV-selostajat ry:n jäsen, jonka verkostoissa on yli 40 000 jäsentä. Saat myös koosteen tapahtumasi liveraportoinnista.

Lue lisää aiemmista liveraportoinneista koostetarinoista.

Hinta:
900,00 euroa + alv
Konsultointi- ja asiantuntijatyö
Konsultointia ja asiantuntijatyötä on tarjolla mm. sosiaalisen median strategian ja ohjeiden laadintaprosessiin, nykytila-analyysiin sekä vertailevaan kartoitukseen.
Hinta:
100,00 euroa + alv / tunti