Pidin 18.11.2013 Twitterin perusteet ja käytön aloitus -jatkokoulutuksen Raha-automaattiyhdistyksen asiantuntijoille Espoossa.

Sisälsi mm. aiheet:

 • Kertausta viime kerran koulutuksesta
 • Miksi Twitteriä käytetään?
 • Verkkopersoona Twitterissä ja erilaiset roolit
 • Kurkistusviestintä
 • Sosiaalinen objekti
 • Digitaalinen jalanjälki
 • Osallistuminen, osallistaminen
 • Heimo
 • Yhteisöllinen tapahtumien järjestäminen
 • Oman osaamisen näkyväksi tekeminen
 • Asiantuntijaverkostot
 • Sisältöjen kuratointi ja liveraportointi
 • Esimerkkejä Twitter-viestinnästä
 • Twitter-suunnitelma

- Pauliina

Uudempi: Sosiaalista mediaa aloittelijalle
Vanhempi: Twitterin perusteet ja käytön aloitus -koulutus