Yhteisöllinen media ja verkostoituminen SlideShare-esitys 26.8.2010 Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n Yhteisöllinen media osana työelämää -tilaisuudessa Helsingissä.

- Pauliina

Uudempi: Kinda Oy - kiltteyden lähettiläs yhteisöllisessä mediassa
Vanhempi: Johdatus yhteisölliseen mediaan Rotaryklubille