Tarinankerturi ja viestintäalan yrittäjä Ida Nurminen valmistui yhteisömanageriksi Kinda Oy:n valmennusohjelmasta maaliskuussa 2022. Joulukuussa 2021 alkaneen valmennuksen tavoitteena Idalla oli selkeyttää yrityksen sosiaalisen median käyttöä, parantaa julkaisutoiminnan ja sisältömarkkinoinnin suunnitelmallisuutta sekä käydä läpi sosiaalisen median hallinnan kokonaisuutta tulevia rekrytointeja ja yhteistyökuvioita silmällä pitäen.

Kinda Oy:n viestintäkouluttaja Pauliina Mäkelä on valmentanut vuodesta 2014 lähtien yhteisö- ja somemanagereita toimimaan erilaisten yhteisöjen vetäjinä. Community Managerit eli yhteisömanagerit huolehtivat organisaatioiden ja järjestöjen sosiaalisen median yhteisöistä. Yhteisömanageri voidaan ottaa myös mukaan hankekohtaiseen suunnitteluun ja toteutukseen.

“Ida otti loppuvuodesta minuun yhteyttä ja oli kiinnostunut yrityksensä sosiaalisen median käytön kehittämisestä. Suosittelin hänelle hänen tarpeisiinsa räätälöityä yhteisömanagerivalmennusta, jossa käydään läpi kaikki osa-alueet ja taidot, joita hän yksinyrittäjänä sosiaalisessa mediassa tarvitsee”, Pauliina aloittaa.

“Olen toiminut viestintä- ja valmennusyrittäjänä vuodesta 2014 alkaen. Olen noin kymmenen vuoden ajan ollut aktiivinen somessa ensin sisällöntuottajana ja sittemmin myös yrittäjänä, ja olen tänä aikana perustanut ja ylläpitänyt lukuisia erilaisia ryhmiä ja yhteisöjä. Esimerkiksi eräällä muutosaiheisella Facebook-sivullani oli parhaimmillaan yli 8 000 seuraajan aktiivinen yhteisö, joka rakentui orgaanisesti kuuden vuoden aikana. Sosiaalisen median ja yhteisöjen hallinnan käytännöt ovat siten tulleet minulle itseoppimalla hyvin tutuiksi”, Ida kertoo.

“Elämäntarinallista Tarinankerturi-liiketoimintaani kehittäessäni ja yrityksen kasvaessa minulle on kuitenkin käynyt selväksi, että hiljainen tietoni somen hallinnasta ei yksistään riitä, kun toiminnan laajentuessa on tarpeen jakaa vastuuta eri työvaiheista työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kesken. Viestintäammattilaisenkaan ei ole suoralta kädeltä aivan helppo hahmottaa, mitä kaikkea tiimimuotoisen viestinnän kehittämisessä ja asiakasyhteisöistä huolehtimisessa olisi syytä ottaa huomioon, jotta yhteistyö toimii sujuvasti ja yhtenäisesti.”

“Tähän tarpeeseen Kindan yhteisömanagerivalmennus oli aivan loistava, ja sain Pauliinan osaavassa ja innostavassa valmennuksessa käytännönläheisen läpileikkauksen kaikista sosiaalisen median hallinnan keskeisistä osa-alueista”, Ida kiittelee.

“Etenimme Idan valmennuksessa nopeasti ja veimme sen alusta loppuun tavallista lyhyemmässä ajassa, kun Idalla oli jo niin hyvät valmiudet ottaa sisältö haltuun ja lähinnä täydensimme hänen tietotaitojaan. Räätälöidyssä valmennuksessa lähden aina liikkeelle asiakkaan yksilöllisistä tarpeista ja tavoitteista”, Pauliina kertoo.

Valmennuksen antina koko yritystoiminnan selkeytyminen

“Valmennuksen aluksi tehty kattava sosiaalisen median nykytila-analyysi johti lopulta yritykseni koko somekanavapaketin uudistumiseen ja selkeytymiseen. Aiemmin kanavia ja ideoita oli selkeästi liikaa, minkä lisäksi olen pyörittänyt tietyistä sivuista eri kieliversioita palvellakseni sekä suomalaisia että kansainvälisiä yleisöjä. Tämä on saanut aikaan poukkoilua ja fokuksen katoamista, jolloin on ollut välillä haastavaa hallita arjen tekemistä ja ajankäyttöä”, Ida sanoo.

“Valmennuksen myötä päätin poistaa passiivisiksi jääneitä kanavia ja sivustoja käytöstä, ja otin Pauliinan suosituksesta käyttöön mm. yrityksen LinkedIn-sivun ja suomalaisen sosiaalisen median Brandsome.fi-analytiikkapalvelun, jotka tukevat jatkossa yritykseni toimintaa.”

“Yksinyrittäjänä ei myöskään ole aina helppoa pitää julkisia yksityiskanaviaan ja yrityksen sisältöjä erillään toisistaan, vaan niiden sisällöt saattavat mennä iloisesti sekaisin, vaikkapa Instagram- tai LinkedIn-julkaisuissa. Tämä on tietysti somemarkkinoinnissa muutenkin yleistyvä trendi, että julkaisuja tehdään omakohtaisen näkökulman ja tarinan kautta, mutta se on aiheuttanut minulle hämmennystä eri liiketoiminta-alueideni julkaisujen suunnittelussa. Pauliinan kanssa tehty analyysi selkeytti myös tämän kokonaisuuden”, Ida pohtii.

“Tämä valmennus järjestettiin verkon välityksellä Zoom-yksilövalmennuksena; joulukuussa 2021 pidettiin kaksi kertaa kolme tuntia ja maaliskuussa 2022 kolme tuntia. Tapaamisten välillä oli kotitehtäviä ja itsenäistä työskentelyä oppimisen tueksi. Valmennuksessa käytimme apuna jaettuja Google-dokumentteja, Diigo-linkkejä ja Trello-tauluja. Konkreettisten esimerkkien, työkalujen, suositusten, ohjeiden, vinkkien ja linkkien ansiosta Ida sai kattavan kokonaiskuvan yhteisömanagerin työstä”, Pauliina summaa.

Ida Nurminen valmistui yhteisömanageriksi diplomin kera

Lämmin kiitos Ida haastattelusta sekä lämpimät onnittelut yhteisömanageriksi valmistumisesta!

- Pauliina

Tietoa Kinda Oy:stä
Vuonna 2010 perustettu Kinda Oy tarjoaa sosiaalisen median ja viestinnän asiantuntijapalveluita. Tietotyö on muuttunut liikkuvaksi, mobiiliksi hybridityöksi. Tarvitsemme uusia taitoja. Kinda Oy auttaa, tukee ja valmentaa isoja ja pieniä organisaatioita mediasta ministeriöihin ja järjestöistä maatalouteen, yksilöitä, oppilaitoksia, hankkeita sekä uusien ammattialojen edustajia, kuten yhteisömanagereita. Kun haluat siirtyä suunnittelusta tekemiseen, valitse Kinda.fi-sivustolta sopiva koulutus, valmennus, palvelu tai etätuki ja ryhdytään yhdessä toimeen!

Tietoa Tarinankerturista
Vuonna 2019 perustettu Tarinankerturi-palvelu ikuistaa yritys- ja elämäntarinat sujuviksi teksteiksi lempeästi ja luottamuksellisesti haastatellen. Voit kertoa oman tarinasi tai antaa hääparille tai läheiselle lahjaksi tarinapaketin, josta jää kaunis muisto pitkäksi aikaa. Lue palveluista ja tarinapaketeista lisää Tarinankerturi.fi-sivustolta.

Vanhempi: Asiantuntijatyön murros, osa 3 Häirintätilanteissa toimiminen