Käsittelen kolmen blogikirjoituksen sarjassa asiantuntijatyön murrosta kolmesta näkökulmasta; tässä ensimmäisessä etätyötä ja hybridityötä, toisessa digitaalista työturvallisuutta ja lopuksi kolmannessa kuinka toimia häirintätilanteissa.

Teemme asiantuntijatyötä kasvokkain työpaikoilla sekä etänä erilaisissa digitaalisissa tiloissa. Kirjoitin tästä jo vuonna 2012 Työtä lähellä, etänä, liikkeessä ja verkossa. Kovaa vauhtia ovat tulossa myös virtuaalitodellisuudet. Olemme vuorovaikutuksessa digitaalisesti. Maailmanlaajuisen koronapandemian keston lähestyessä kolmatta vuotta asiantuntijatyö on siirtynyt suurimmaksi osaksi hybridityöksi. Hybridityö on oman työn organisointia yhdistäen etätyötä ja päätyöpaikalla tehtävää läsnätyötä. Kun asiantuntijatyötä voi tehdä hybridityönä sekä joustavasti monipaikkaisesti, se tuo sekä etuja että huolenaiheita.

Etätyön edut liittyvät mm.

 • työn ja perhe-elämän joustavampaan yhteen sovittamiseen,
 • työhön keskittymiseen,
 • työtehon paranemista sekä
 • työmatkoissa ajan ja rahan säästöihin.

Vastaavasti huolenaiheita ovat mm.

 • työn ja muun elämänpiirin rajojen hämärtyminen,
 • vaikeus irrottautua työstä ja liiallisesta kuormittumisesta,
 • vaikutusmahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa työpaikan asioihin,
 • fyysisten kontaktien vähäisyys ja
 • ihmiselle luontaisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tuen niukkuus.

Etätyö voi lisätä asiantuntijan hyvinvointia, mutta yksilöllisten erojen vuoksi se voi myös saada kokemaan eristyneisyyttä ja tylsistymistä.

Digitaalisilla alustoilla on vaikeata erottaa työminää ja vapaa-ajan minää toisistaan. Tämä hankaloittaa oman maineen hallintaa ja tehtävää asiantuntijatyötä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Työn ja vapaa-ajan rajan hämärtyminen heikentää unta ja palautumista. Kun voi vapaasti vaikuttaa omiin työaikoihin ja itsensä johtamisen taidot ovat puutteellisiä, se lisää työuupumisriskiä. Unettomuus lisääntyy, kun työviikko ylittää 40 tuntia.

Asiantuntijatyössä työaikoihin liittyviä kuormitustekijöitä ovat

 • pituudet päivittäisessä työajassa, viikottaisessa työajassa ja vuosityöajassa,
 • työskentely eri vuorokauden aikoina,
 • työjaksojen toistuminen ja työjaksojen välit sekä siirtyminen työtehtävien välillä,
 • työaikoihin mahdollisuus vaikuttaa,
 • työaikojen ennustettavuus, toteutuminen ja vaihtelu ja
 • vapaa-aika työstä viikonloppuisin, vuosittain sekä työstä irrottautuminen.

Hybridityön myötä sisäisen viestinnän merkitys on kasvanut. Kun työpaikalla on avoin, ihmisläheinen, kannustava, kuunteleva, osallistava ja moderni työkulttuuri, voidaan hyvin ja luodaan uutta. Meillä on tarve olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Tietoa ei voi enää pantata, sitä on jaettava viestimällä ja keskustelemalla. Mahdollistetaan, että jokainen asiantuntija voi tehdä oman työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Lähteet ja lisätietoa:

Newspool - Millaista on tulevaisuuden asiantuntijatyö?

Työterveyslaitos - Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ

Työturvallisuuskeskus - Asiantuntijatyön erityispiirteet

Kirjahyllyjen välissä asiantuntija lukemassa kirjaa

Viestitään yhdessä! Kinda Oy auttaa lähellä ja etänä, ota yhteyttä.

- Pauliina

Uudempi: Asiantuntijatyön murros, osa 2 Digitaalinen työturvallisuus
Vanhempi: Estä huijaukset Facebookissa - kaksivaiheinen tunnistautuminen ja merkitsemisen estäminen