Suomalaiset radio- ja televisioselostajat ovat saaneet rinnalleensa uuden ammattikunnan; sosiaalisen median liveraportoijat. Vuodesta 2012 lähtien olen ollut Suomen Radio- ja TV-selostajat ry:n jäsen. Olen tehnyt lukuisia liveraportointeja pitkin Suomea sosiaalisen median avulla.

Mitä on liveraportointi?

Liveraportointi on tapahtumasta joko paikan päältä tai netissä seuraten raportointia reaaliajassa nettiin. Netissä etänä seuraamisen mahdollistaa suora tv-lähetys, livestriimauslähetys sosiaalisen median palveluilla tai verkkokokoushuone esim. Adobe Connectilla, Skypellä tai Google+ hangoutilla. Tapahtuma voi olla tiedotustilaisuus, oikeudenkäynti, urheilutapahtuma, messut, yleisötilaisuus, juhlat, luento, koulutus, kilpailu, mielenosoitus, konsertti jne.

Mitä on livetwiittaus?

Livetwiittaus on liveraportointia reaaliajassa Twitterissä. Yksi viesti on 140 merkkiä pitkä ja yhteen viestiin voi liittää 1-4 kuvaa. Twitteriä käytetään usein liveraportointiin.

Tapahtumalle on sovittu etukäteen hashtag eli aihetunniste, esimerkiksi #tubecon16, #cmadfi aiheesta blogikirjoitukset, #itk2016 aiheesta blogikirjoitukset, #mkesakoulu aiheesta blogikirjoitukset, #linnanjuhlat, #parastapohjoiseen, #sometime2017 aiheesta blogikirjoitukset tai sitten sellainen luodaan kirjoittamalla #-merkin aihetunnisteen eteen perusmuodossa. Twitter-viestejä eli twiittejä lähettää suomeksi yli 428 000. Livetwiittausta tehtäessä on syytä olla Twitterin perusominaisuudet hallinnassa, jotta osaa viestiä eli twiitata oikealla tavalla ja twiitata tehokkaasti.

Mitä on kuratointi?

Kuratointi tarkoittaa sisällön keräilyä ja jäsentämistä uudeksi sisältöyksiköksi. Twitterissä viestivirta soljuu nopeasti, joten tapahtuman jälkeen muutamassa viikossa Twitter-viestit painuvat unholaan. Twitter-viesteistä voi luoda tarinakooste Storify-palvelulla. Näin tapahtuman Twitter-viesteistä muodostuu ja jää talteen yhtenäinen kuratoitu kokonaisuus. Tarinakoosteen voi upottaa näkyviin nettisivuille ja blogikirjoituksiin.

Mitä on livebloggaus?

Livebloggaus on blogiin reaaliajassa liveraportointia. Yhtä blogikirjoitusta voi päivittää useita kertoja laittamalla näkyviin uusimman päivitystekstin kellonajan tai luomalla useita lyhyitä blogikirjoituksia tapahtuman aikana. Blogiin voi kirjoittaa tekstiä, julkaista kuvia, upottaa sisältöjä, kuten videoita sekä livestriimauksia.

Mitä on livestriimaus?

Livestriimaus on reaaliajassa suoraa videolähetystä livestriimauspalvelulla, kuten Bambuserilla, Facebook Livellä tai Periscopella. Videolähetys näkyy reaaliaikaisesti sosiaalisen median palveluiden omilla palvelimilla, joilta kuvaa jaetaan katsojille. Videolähetykset ovat katsottavissa myös jälkikäteen.

Mitä on vloggaus?

Vloggaus on videobloggaamista. Vloggaaja julkaisee videoita YouTube-palveluun. Liveraportointia voi tehdä myös vloggaamalla. Suomalaisia vloggaajia löytyy Vlogit.fi -listalta.

Miten liveraportointia tehdään?

Liveraportoinnissa tehdään julkisia muistiinpanoja sosiaalisessa mediassa tapahtuman etenemisestä, tunnelmista, osallistujista ja asiasisällöistä. Liveraportoinnissa käytetään mobiililaitetta (läppäriä, älypuhelinta tai tablettia) ja kerrotaan teksteillä, äänellä, kuvilla, piirroksilla, videoilla ja livestriimauksilla tapahtumasta. Paikan päälle mukaan varataan tarvittavat virtajohdot, vara-akut ja jatkojohdon, jotta laitteissa riittää virtaa. Jatkojohdon avulla voit myös saada uusia tuttavuuksia omaan verkostoosi, kun lähelle tuleva henkilö tarvitsee sähköä omaan laitteeseensa. Liveraportoinnissa voidaan keskittyä yhteen tai useampaan sosiaalisen median palveluun kerralla. Myöhempää käyttöä varten julkisia muistiinpanoja voivat hyödyntää sekä liveraportoija itse että liveraportoijaa ja/tai aihetunnistetta seuraavat tahot. Twitter-viestivirta voidaan laittaa näkyviin myös upottamalla nettisivuille sekä tapahtuman viestiseinälle.

Miksi liveraportointia tehdään?

Liveraportoinnissa raportoidaan ja julkaistaan tietoa tapahtumasta. Liveraportointi mahdollistaa tapahtumaan osallistumisen etänä netin välityksellä sekä tallentaa tapahtumasta tietoa tekstinä, kuvina, videoina ja livestriimauksina. Liveraportointi jakaa tietoa nopeasti etäosallistujille, antaa mahdollisuuden oppia uusia asioita sekä tallentaa tapahtuman tunnelmat jälkipolville.

Tapahtumasta tuotettu sisältö koostetaan talteen kuratoinnin keinoin ja koosteesta saadaan hyvää sisältöä jaettavaksi eteenpäin sekä luettavaksi myöhemminkin. Liveraportoija kertoo kuulemastaan, näkemästään ja kokemastaan oman selostuksensa, joka tulee näkyviin julkisesti kaikille kiinnostuneille. Yksi henkilö ei ehdi kokea ja nähdä kaikkea, jolloin kokonaiskuvan muodostaminen on hankalaa. Liveraportoijia voi olla useampi samassa tapahtumassa. On hyvä kannustaa muitakin osallistujia mukaan liveraportoimaan tapahtumasta. Kannattaa tuoda oma näkökulma esille aloittamalla liveraportointi. Useamman liveraportoijan avulla tarjoillaan kattava kokonaiskuva tapahtumasta etäosallistujille. Liveraportoinnin avulla tapahtumasta jää sisältötallenteita, joihin voidaan palata myöhemmin.

Miten liveraportointia voi edistää omassa esityksessä?

Mikäli olet itse puhumassa tapahtumassa, jossa liveraportointi on sallittua, kannattaa oma esitys luoda liveraportoinnin mahdollistavalla tavalla. Käytä ytimekkäitä sanontoja, joita muiden on helppo twiitata eli kertoa Twitterissä tapahtuman aikana. Valitse selkeitä ja isoja kirjaisintyyppejä tekstille, paljon kuvia sekä merkitse esitysmateriaalin alaosaan oma Twitter-tunnus näkyviin.

Pauliinan esitysmateriaali

Lisätietoa liveraportoinnista

Tässä on blogikirjoitukseni liveraportoinnista.
Annoin Jarmo Lahdelle vuosi sitten videohaastattelun liveraportoinnin teemasta.
Tässä yksi esimerkki livebloggauksesta.
Oma YouTube-kanavani ja Periscope-kanavani.
Tässä esimerkkejä aiemmista liveraportoinneista, joista olen kuratoinut sisällöt talteen Storify-palveluun.

Uudempi: Oma osaaminen näkyväksi
Vanhempi: Vuoden Lempo 2016