Uusi koulutus -foorumi

Joulukuussa 2014 koottiin 31 hengen poikkiyhteiskunnallinen joukko pohtimaan, mitä on tulevaisuuden uusi koulutus. Uusi koulutus -foorumi työskenteli puoli vuotta 14 päivää yhdessä Suomessa ja oppimatkalla Bostonissa. He tarkastelivat oppimista kaikilla oppiasteilla vauvasta vaariin, kuuntelivat eri alojen asiantuntijoita, jakoivat sisältöjä sekä kävivät avointa dialogia isomman verkoston kanssa. Foorumilaisilla oli käytössä työkirja, johon he koostivat lähijaksojen aikana syntyneet oivallukset ja tuotetut materiaalit aina kunkin jakson jälkeen.

Case Sitra: yhteisön kasvu sosiaalisessa mediassa

Verkostoituminen mahdollistaa yhteistyön ja jaetun asiantuntijuuden

Verkostoituminen verkossa mahdollistaa yhteistyön tekemisen sekä jaetun asiantuntijuuden. Verkossa on helppo saada uusia ideoita, ratkaista ongelmia, auttaa toisia, innostua ja innostaa toisia. Sosiaalisen median käyttö ja näkyminen verkossa on osa ammatillista ja sosiaalista pääomaa. Verkoston muodostivat foorumilaiset, joukko Sitran asiantuntijoita, minä yhteisömanagerina, julkisen Facebook-ryhmän jäsenet ja Twitterissä foorumin hashtagilla twiittaavat henkilöt. Lisäksi käytössä olivat foorumilaisille sekä ylläpidolle salaiset Facebook-ryhmät, joissa asiantuntijat sekä yhteisömanageri olivat ylläpitäjinä. Foorumin aikana työskentelyä ohjasi avoimen verkkoviestinnän periaate, jolloin myös muut aiheesta kiinnostuneet pääsivät keskustelemaan, osallistumaan foorumin työhön ja muodostamaan yhteistä ajattelua verkossa. Foorumin ydinjoukolla oli aktiivinen rooli viestijänä ja avoimen tiedon tuottajana sekä jakajana. Seitsemässä viikossa Uusi koulutus -foorumin julkisen Facebook-ryhmän jäsenmäärä oli kasvanut yli 500 jäseneen. Keskustelua oppimisesta, opettamisesta ja koulutuksesta käytiin aktiivisesti monesta eri näkökulmasta.

Yhteisömanagerina

Olin yhteisömanagerina mukana kouluttamassa, liveraportoimassa tilaisuuksissa ja hoitamassa viestintää Sitran asiantuntijoiden kanssa verkossa. Tein joulukuussa 2014 foorumille verkostoselvityksen/analyysin sekä idea-, suositus- ja ehdotuslistan erilaisista sosiaalisen median palveluista, työkaluista sekä menetelmistä. Näitä molempia käytetään apuna foorumin työkaluina. Verkostoselvityksen/analyysin pohjalta tein myös orientaatiopäivään Prezi-esityksen. Olen aiemmin toiminut Sometu-verkoston eli Sosiaalinen media oppimisen tukena nettikätilönä vuosina 2010-2012, nomadiohjaajana ilmiöpohjaisen oppimisen Toimikas-hankkeessa vuosina 2012-2013, somekätilönä Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen joukkoistamisessa vuonna 2014 ja toimin yhteisömanagerina kuuden maakuntaliiton alueelliseen ennakointiin liittyen vuosina 2014-2015 sekä Viestintä-Piritta Oy:n yhteisömanagerina Change Day Suomi -yhteisössä syksyllä 2015.

Ideakuulutus ja kokeilut

Uusi koulutus -foorumi etsi alkuvuodesta 2015 avoimella ideakuulutuksella ratkaisuehdotuksia edistämään uutta koulutusta. Kaikille avoin ideahaku tuotti 135 koulutusideaa. Näistä sekä foorumilaisten omista ideoista foorumilaiset valitsivat kokeiltavaksi 11. Toteutukset tehtiin nopealla aikataululla ja pienellä budjetilla. Teemasta järjestettiin ideapaja. Kokeiluista saadut opit peilattiin takaisin foorumityöhön. Näin käsitys uudesta koulutuksesta syntyi sekä teoriasta että käytännön kokeiluista yhdessä.

Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista

Foorumin oivallukset koottiin Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista -julkaisuun. Julkaisussa tiivistyy 31 foorumilaisen näkemys siitä, miten suomalaista koulutuskenttää tulisi kehittää ja mikä tulisi olla sen visio. ”Opitaan yhdessä, juhlitaan virheitä”, “Tunnistetaan vahvuudet” ja “Tähytään tulevaisuuteen, tähytään maailmalle” olivat foorumin keskeisiä viestejä.

Koulutuskeskiviikko

Ryhmän jatkamista sekä etenkin tekoja, hyvien ideoiden ja käytänteiden jalkautumista pidettiin tärkeänä, joten keskustelua ja uuden koulutuksen kehittämistä päätettiin jatkaa Koulutuskeskiviikko -tapahtumien sarjana syksyllä 2015. Tapahtumasarja kokoaa kerran kuussa kaikki oppimisesta ja koulutuksesta kiinnostuneet yhteen, nostaa keskusteluun yhden oppimisen tulevaisuuteen liittyvän teeman ja haastaa konkreettisiin tekoihin koulutuksen kehittämiseksi. Tilaisuudessa on yksi tai useampi puhuja ja aikaa keskustelulle. Tilaisuuksiin voi osallistua kuka tahansa asiasta kiinnostunut. Tilaisuutta voi seurata verkkolähetyksenä tai jälkikäteen tallenteelta. Koulutuskeskiviikko-verkosto Facebook-ryhmänä jatkaa kasvamistaan aktiivisena yli 2700 jäsenen yhteisönä.

Kerron huomenna maanantaina 25.1.2016 CMADFI-tapahtumassa otsikolla “Case: Yhteisömanagerointia Sitran ja Saskyn yhteisöissä, kuinka toimia samanaikaisesti usean yhteisön innostajana ja yhteisömanagerina?” lisää omasta roolistani.

CMADFI2016 Case Sitra ja SASKY from Pauliina Mäkelä

Seuraava Koulutuskeskiviikko on keskiviikkona 27.1.2016 klo 14.30 ja tapahtuman nimenä on Oppimisen uudistuminen digiteknologiaa hyödyntäen. Järjestäjinä ovat Helsingin opetusvirasto & Siltamäen ala-aste. Voit seurata tapahtumaa klo 15 alkaen livestriimauksena joko suorana verkossa tai myöhemmin tallenteena.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan Koulutuskeskiviikko -yhteisöömme ja -tapahtumiin!

- Pauliina

Uudempi: Radiohaastattelusta Periscope-lähetys
Vanhempi: Kevään koulutus- ja tapahtumakalenteri 2016