Pidetty Sosiaalisen median hyödyntäminen apteekin markkinoinnissa -puheenvuoro Suomen Apteekkariliiton Asiakas verkossa -syysseminaarissa torstaina 19.11.2015 Helsingissä Kalastajatorpalla.

Samassa tilaisuudessa julkaistiin Suomen Apteekkariliiton someperiaatteet. Nämä sosiaalisen median periaatteet on laadittu apteekkien ja niiden henkilökunnan tueksi.

Periaatteet on jaoteltu kolmeen osaan:

  • Apteekin ammattilainen somessa,
  • Apteekki somessa sekä
  • Turvallisuus ja vastuu somessa.

Suomen Apteekkariliiton viestintäproviisori, Terveydeksi!-lehden päätoimittaja Tiina Kuosa toimi vastuuhenkilönä someperiaatteiden luomisprosessissa ja sparraajana toimi Kinda Oy:n viestintäkouluttaja Pauliina Mäkelä Skypen, Google-dokumentien ja Facebook-ryhmän välityksellä.

Työskentely alkoi syyskuussa 2015 alkukartoituksella, joka lähetettiin apteekkareille ja henkilökunnalle. Alkukartoituksen vastauksien avulla luotiin ensimmäinen luonnos someperiaatteista, jotka lähetettiin kommenteille liittoon ja apteekkeihin. Sen jälkeen someperiaatteet viimeisteltiin kommentit huomioiden. Someperiaatteet esiteltiin työvaliokunnalle ja hallitukselle, joiden kokouksissa someperiaatteet hyväksyttiin.

Someperiaatteet löytyvät verkosta sekä Suomen Apteekkariliiton verkkosivuilta että Itewikistä referenssinä.

Puheenvuorossa käsiteltiin mm.

  • sosiaalisen median tilaa Suomessa,
  • sisältömarkkinointia Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja videoiden avulla,
  • asiakaspalvelu somessa,
  • yksityisyyden suoja some-asiakaspalvelussa sekä
  • lainsäädäntöä.

Esitysmateriaali luennolla

Sosiaalisen median hyödyntäminen apteekin markkinoinnissa Syksy 2015 from Pauliina Mäkelä

- Pauliina

Uudempi: Lapset ja nuoret netissä pelaten ja somettaen Hattulan kirjastossa syksyllä 2015
Vanhempi: Sosiaalinen media työkäytössä -koulutus Tampereen yliopiston henkilökunnalle