• Mik­si käyt­täi­sin so­si­aa­lis­ta me­di­aa?
  • Mitä hyö­tyä ja mah­dol­li­suuk­sia so­si­aa­li­nen me­dia tar­jo­aa?
  • Mik­si teen oman osaa­mi­se­ni nä­ky­väk­si?

Tarjoan yhdessä Snellman-kesäyliopiston kanssa mak­su­ttoman vinkkiwebinaarin verkossa maanantaina 12.9.2016 klo 18.00-19.00, jos­sa avaan osal­lis­tu­jil­le syi­tä min­kä vuok­si some-nä­ky­vyys on täs­sä ajas­sa tär­ke­ää ja mi­ten se to­teu­te­taan hal­li­tus­ti.

Vinkkejä oman osaamisen näkyväksi tekemiseen somessa

Kindan nettisivujen etusivulla on näkyvissä lukuja omasta digitaalisesta jalanjäljestäni:
Digiluvut

Oma somenäkyvyyteni koos­tuu muun muassa näis­tä palveluista, tu­tus­tu:

Esi­tys­ma­te­ri­aa­lit SlideShare-pal­ve­luun: http://www.slideshare.net/PauliinaMakela/presentations
Liveraportointikoosteet Storify-pal­ve­luun: https://storify.com/PauliinaMakela
Twitter-lis­tal­la kaik­ki käy­tös­sä ole­vat Twitter-ti­lini: https://twitter.com/Kindafi/lists/kindaweb
LinkedIn-pro­fii­li: https://www.linkedin.com/in/pauliinamakela
Instagram-ku­vat ja -vi­de­ot: https://www.instagram.com/PauliinaMakela/
Pinterest-tau­lus­sa osaa­mis­mer­kit: https://fi.pinterest.com/pauliinamakela/osaamismerkkini
Op­pi­mis­päi­vä­kir­ja­blo­gi: http://oppimassa.kinda.fi

Vinkkiwebinaariin on ilmoittautunut jo yli 280 osallistujaa. Varaa paikkasi maksuttomaan 12.9. järjestettävään vinkkiwebinaariin mukaan viimeistään perjantaina 9.9.2016 tässä osoitteessa.

Edit 12.9.2016: Tässä webinaaritallenne ja materiaali.

Olenko olemassa, jos en ole läsnä verkossa? - Näy ja löydy verkossa!

Vinkkiwebinaari toimii johdantona tulevalle “Olenko olemassa, jos en ole läsnä verkossa? - Näy ja löydy verkossa!” -nimiselle webinaarisarjalle 8.-29.11.2016 verkossa.

Webinaarisarjan avul­la teet oman osaa­mi­se­si nä­ky­väk­si ver­kos­sa. So­si­aa­li­sen me­di­an käyt­tö ja nä­ky­mi­nen ver­kos­sa on osa am­ma­til­lis­ta ja so­si­aa­lis­ta pää­omaa tänä päi­vä­nä. Webinaarisarjan webinaarit järjestetään tiis­tai­-iltaisin 8.11., 15.11., 22.11. ja 29.11.2016 klo 18.00-19.30.

Käymme läpi syvemmin seuraavia teemoja:

Webinaari 8.11.2016

  • Läs­nä­olo so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa
  • Uu­det am­ma­tit

Webinaari 15.11.2016

  • Somestrategia, oh­jeis­tuk­set ja toi­min­ta­suun­ni­tel­ma
  • Verk­ko­per­soo­na

Webinaari 22.11.2016

  • Oma osaa­mi­nen nä­ky­väk­si
  • So­si­aa­li­sen me­di­an hyö­dyn­tä­mi­nen vies­tin­näs­sä, ope­tuk­ses­sa, mark­ki­noin­nis­sa ja asi­a­kas­pal­ve­lus­sa

Webinaari 29.11.2016

  • Trendit
  • Toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen ana­ly­tii­kan avul­la

Ilmoittaudu 49 euroa maksavaan webinaarisarjaan 8.-29.11. järjestettävään webinaarisarjaan mukaan viimeistään 31.10.2016 tässä osoitteessa.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

- Pauliina

Uudempi: Inspiroidun somelanseeraus
Vanhempi: Liveraportoijat verkossa