Rekisteriseloste

Kinda Oy:n www-palvelu

Rekisterin nimi

Kinda Oy:n www-palvelun lataaja- ja yhteydenottorekisteri.

Rekisterinpitäjä

Kinda Oy

Iisakinpolku 2A, 37560 Lempäälä

+ 358 (4)00 958 405

Rekisterin tarkoitus

Kinda Oy kerää Henkilötietolain 19 §:n nojalla rekisteriin materiaalien lataajien tietoja asiakashankintamarkkinointia varten, sekä yhteydenottopyyntöjen jättäjien tietoja yhteydenottoja varten.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää materiaalin lataajan tai yhteydenottoa pyytävän tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä muut henkilön mahdollisesti jättämät lisätiedot. Ainoa pakollinen tieto täyttää on nimi ja sähköpostiosoite, muut tiedot voi täyttää vapaaehtoisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kinda Oy kerää potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja omilta avoimilta www-sivuiltaan, http://kinda.fi, yhteydenottolomakkeella, sekä valikoitujen materiaalien latauksen yhteydessä näytettävällä lomakkeella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterissä olevien henkilöiden yhteystietoja ei milloinkaan luovuteta Kinda Oy:n ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee Kinda Oy:n www-palveluja tuottavan järjestelmän taustaosassa, jonne ei ole pääsyä julkisesta internetistä. Tietoihin on pääsy ainoastaan Kinda Oy:n henkilöstöllä. Rekisterin henkilöistä jatkotyöstettäviksi valittujen yhteystiedot saatetaan jakaa myös Kinda Oy:n käyttämän myynti- tai markkinointipalveluja tarjoavan yrityksen kanssa.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 28 §:n nojalla jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Henkilön on esitettävä tarkastusoikeutta koskeva pyyntö Kinda Oy:lle ja ilmoitettava samalla tietojen etsimiseksi yksilöivät henkilötietonsa (Nimi, sähköposti, puhelinnumero) ja henkilötunnuksensa. Rekisteröidyn tulee tehdä tarkastuspyyntö joko omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä, sitä vastaavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Kinda Oy:n toimipisteessä. Kinda Oy:n ei tarvitse vastaanottaa puhelimitse tai sähköpostilla esitettyjä tarkastuspyyntöjä.

Mikäli rekisteröity esittää tarkistuspyynnön henkilökohtaisesti Kinda Oy:n toimipisteessä, ei Kinda Oy:llä ole velvollisuutta vastata tarkastuspyyntöön välittömästi. Tällöin Kinda Oy todentaa pyytäjän henkilöllisyyden ja lähettää hänelle kirjallisesti vastauksen ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua. Rekisteröity voi käyttää tarkastusoikeutta maksutta korkeintaan kerran vuodessa.

Henkilötietojen korjaaminen ja kielto-oikeus

Henkilötietolain 29 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojansa oikaistaviksi, poistettaviksi tai täydennettäviksi. Tiedon korjaamisoikeus on eri asia kuin tiedon poistamisoikeus. Mikäli kyseisellä henkilöllä ja Kinda Oy:llä on yhä asiallinen yhteys vireillä, ei henkilöllä ole oikeutta tai Kinda Oy:llä velvollisuutta poistaa kyseisen henkilön tietoja rekisteristään.

Henkilötietolain 30 §:n nojalla jokaisella rekisteröidyllä on oikeus kieltää Kinda Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja markkinointitarkoituksiin. Kiellon ilmoittamiselle ei ole muotovaatimuksia. Tällöin Kinda Oy:n ei tarvitse poistaa henkilön tietoja rekisteristään, vaan merkata tietojen kohdalle markkinointikielto. Näin kielto pysyy myös muistissa paremmin, kuin jos henkilön tiedot poistettaisiin rekisteristä kokonaan.