Suomeen on syntynyt uusi ammattikunta, Community Managerit eli yhteisömanagerit. Työnimike saattaa olla myös yhteisöpäällikkö, verkkovastaava tai verkkoyhteisön alkuvaiheessa nettikätilö. Yhteisömanagerin ja nettikätilön työnimikkeet sekä toimenkuvat ovat vasta muotoutumassa. Yhteisömanagerin tulee olla avoin oppimaan uutta. Hänellä tulee olla hyvät sosiaaliset sekä viestinnälliset taidot, sosiaalisen median ja teknisten välineiden hallinta. Jokainen yhteisömanageri luo omasta työstään omanlaisensa toimenkuvan käyttäen apuna aiempaa kokemusta, jatkuvaa oppimista sekä alan muutoksia. Yhteisö voi muodostua tuotteen, palvelun, yrityksen, yhdistyksen, hankkeen tai vapaaehtoistoiminnan ympärille. Yhteisömanageri huolehtii yhteisöstä jatkuvassa vuorovaikutuksessa yhteisön jäsenten kanssa. Hän voi toimia organisaatiossa palkattuna, alihankittuna tai vapaaehtoisena. Hän seuraa erilaisia tietovirtoja, järjestää tapahtumia, tiedottaa, rakentaa verkostoja, koordinoi ja joukkoistaa. Hän toimii netissä organisaation, järjestön tai muun yhteisön viestinnän ja sen työntekijöiden/asiakkaiden/yhteistyökumppaneiden/yleisöjen rajapinnassa. Hän luo ja yhdistelee sisältöjä uudella tavalla sekä itsenäisesti että yhdessä asiakkaiden tai muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa. Yhteisöä ylläpidetään sekä kehitetään yhteisön jäseniltä saadun palautteen avulla.

Yhteisömanagereiden ja nettikätilöiden ryhmät ja tapahtumat

Toukokuussa 2011 järjestettiin ensimmäisen kerran Mikkelissä, Otavan Opistolla netti- ja verkostokätilöiden työpaja. Sosiaalinen media oppimisen tukena eli Sometu-verkoston Ning-ryhmä Nettikätilöt perustettiin erilaisten verkostojen netti- ja verkostokätilöiden tueksi.
LinkedInissä perustettiin vuonna 2012 CMF Community Managers in Finland -ryhmä ja järjestettiin paitsi Suomen, myös Euroopan ensimmäinen Community Manager Appreciation Day -tapahtuma, CMAD. Idea on lähtöisin Amerikasta ja vuosittaisessa tapahtumassa yhteisömanagerit kokoontuvat joka vuoden neljäntenä maanantaina maailmanlaajuisesti ja osoittavat arvostusta työlleen. Tapahtuma on Suomessa kasvanut vauhdilla. Kaksi vuotta sitten tapahtumaan osallistui vain kymmenkunta ihmistä – tänä vuonna CMAD kokosi Hämeenlinnaan jo 250 yhteisömanageria. Ensi vuoden tapahtuman järjestelyt ovat jo käynnissä ja aikaisempien vuosien tapaan vapaaehtoiset ovat kokoontuneet Facebook-ryhmässä. Myös nettifasilitoinnista käydään keskustelua omassa Facebook-ryhmässä.

Oletko kiinnostunut tästä uudesta työstä yhteisömanagerina?

Tule oppimaan uusia taitoja ProComin toiveuusintana järjestämään Johdatus yhteisömanagerin / Community Managerin työhön -koulutuspäivään 2.10.2014 Helsingissä. Lämpimästi tervetuloa!

Art of Hosting 2012

Tässä vielä listaus erilaisista blogikirjoituksista ja artikkeleista aiheen tiimoilta

Vuonna 2014

Mihin tarvitaan yhteisömanageria?

Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen joukkoistamisen some-kätiön loppuraportti

SomeTime2014: aPaja - sosiaalinen media yhteisömanagerin työssä

Johdatus yhteisömanagerin/Community Managerin työhön

Nettikätilöstä yhteisömanageriksi

ITK2014: Opettaja yhteisömanagerina

Yhteisömanageri on liian tärkeä tekijä yrityksellesi

Tunnelmia CMADFI2014-tapahtumasta

Vuonna 2013

Nettikätilöt ja yhteisöjohtajat auttamassa uusien toimintatapojen ja avoimuuden omaksumista

Yhteisömanageri, olet tähti!

Community manager hoitaa bisnespuutarhasi

Yhteisöt ja community managerit

Vuonna 2012

Oppimassa ja fasilitoimassa Sometussa

Yhteisömanageri

CMAD eli mitä tapahtui community managereiden omana päivänä #cmadfi

Vuonna 2011

Nettikätilöintiä ja toiminnan kehittämistä

Nettikätilöintityöpaja 13.-14.5.2011

Nettifasilitointi-blogi

Vuonna 2010

Sisäpiiriläiset ja nettiverkostojen kätilöinti

Yhteisömanageri luo yhteyksiä ja yhteistyön edellytyksiä

- Pauliina

Uudempi: Facebookin tietosuojatarkastus
Vanhempi: Kirja - Piritta Seppälä: Kuuntele & keskustele