Pidin Mitä ope duunaa somessa? -luennon 4.4.2014 Mitä ope duunaa? seminaarissa Sampolan auditoriossa Tampereella. Mitä ope duunaa? oli tulevaisuuden taideopetuksen pedagoginen seminaari vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen taito- ja taideaineiden opettajille.

- Pauliina

Uudempi: Lapset ja nuoret netissä sekä WhatsAppin käyttö
Vanhempi: Yrityksen ja oman osaamisen näkyväksi tekeminen